Home

Children, who are our future, hope and joy, grow up to model and imitate their parents and adults they see close to them in their lives.

In order for our children to be healthy and successful individuals who can stand on their feet in the future, to be dependent on their homeland and nation, to respect the environment and nature, and to establish a good family, parents provide their children with a good education.

We would like to invite you to our child-focused international congress to be held on 23, 34, 25 June in order to offer them a more livable life away from wars and in peace.

The 2nd International Child Congress organized by E-Journal of Law, hosted by Hacı Bayram Veli University will be held on 23-34-25 June 2022 in Ankara/Turkey. The congress will bring together academics, legal scholars, doctors and other practitioners who want to contribute to the field from different countries.

The 2nd international Women Congress includes the following topics:

 • Child Protection Systems
 • Child’s Rights
 • Physical and Psychological Violence Against Children
 • Shelter and Education For Orphans
 • Employing Child Labor
 • Nutrition Of Children
 • Children’s Health
 • Psychological reintegration of children into society during/after COVID 19
 • Children’s Games With Technological Developments
 • Computer Addiction In Children
 • Behavioral Disorders In Children
 • And other topics…

The congress committee will provide award in the following fields

 1. Young Researcher
 2. Oral Presentation
 3. Poster Presentation

2. Uluslararası Çocuk Kongresi

Geleceğimiz, umudumuz ve neşemiz olan çocuklar, anne babalarını ve hayatlarında kendilerine yakın gördükleri yetişkinleri örnek alarak ve taklit ederek büyürler.

Çocuklarımızın gelecekte kendi ayakları üzerinde durabilecek, vatanına ve milletine bağlı, çevreye ve doğaya saygılı, sağlıklı ve başarılı bireyler olmaları ve iyi bir aile kurabilmeleri için anne-babalar, çocuklarına iyi bir aile ortamı sağlar. iyi eğitim.

Onlara savaşlardan uzak ve barış içinde daha yaşanabilir bir yaşam sunmak için 23, 34, 25 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğimiz çocuk odaklı uluslararası kongremize sizleri de davet ediyoruz.

E-Hukuk Dergisi tarafından düzenlenen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde 2. Uluslararası Çocuk Kongresi 23-34-25 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Kongre, farklı ülkelerden alana katkı sağlamak isteyen akademisyenler, hukukçular, doktorlar ve diğer uygulayıcıları bir araya getirecek.

2. Uluslararası Kadın Kongresi aşağıdaki konuları içermektedir:

• Çocuk Koruma Sistemleri

• Çocuk Hakları

• Çocuklara Yönelik Fiziksel ve Psikolojik Şiddet

• Yetimler İçin Barınma ve Eğitim

• Çocuk İşçi Çalıştırma

• Çocukların Beslenmesi

• Çocuk Sağlığı

• COVID 19 sırasında/sonrasında çocukların topluma psikolojik olarak yeniden entegrasyonu

• Teknolojik Gelişmelere Sahip Çocuk Oyunları

• Çocuklarda Bilgisayar Bağımlılığı

• Çocuklarda Davranış Bozuklukları

• ve diğer konular…

Kongre komitesi aşağıdaki alanlarda ödül verecektir:

 1. Genç Araştırmacı (Lisansüstü Mezunlar Arasından)
 2. Sözlü sunum
 3. Poster Sunumu